Portret

Marcin Stelmaszczuk

Informacje

Kontakt

Formalnie

 • Data urodzenia
  14 września 1982 roku
 • Stan cywilny
  kawaler

Edukacja

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  2019–2021, magister informatyki
  Spec. Cyberbezpieczeństwo i administrowanie systemami informatycznymi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  2001–2009, inżynier informatyki
  Spec. Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
  1997–2001, profil matematyczno-fizyczny

Języki

 • Polski
  ojczysty
 • Angielski
  dobry, LCCI Level 1 English for Business
 • Rosyjski
  podstawowy

Dodatkowe

 • Prawo jazdy
  czynny kierowca kat. B i motocyklista kat. A

Doświadczenie zawodowe

Freelancer

2002–do teraz, od 2019 roku jako Tworzy Marcin Stelmaszczuk, NIP: 946 248 99 97

System administrator. Obsługa informatyczna. Szkolenia. Strony i aplikacje internetowe. Projektowanie systemu identyfikacji wizualnej. Reklama indoor i outdoor. Grafika użytkowa. DTP.

Współpracowałem m.in. z: UMCS, Chatka Żaka, Miasto Lublin, Instytut Europy Środkowej, Warsztaty Kultury, iNERGIA, CEWAR, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Politechnika Lubelska, Projekt Leonardo da Vinci, Towarzystwo Miłośników Lublina, Klubokawiarnia Komitet, Medykalia i Juwenalia Lubelskie, Towarzystwo Ukraińskie, zespołami Čači Vorba, Orkiestra św. Mikołaja, Krzysztofem Zalewskim; Wydawnictwo Gaudium, ludowidła.pl, Międzynarodowy Festiwal Mikołajki Folkowe, Biuro turystyczne TAIRON, Music Dealer, POL-SKONE, Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie, Apteki Kwiatowe, Euro Agro Consulting, Fabryka okien Spectrum, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, Płatnerz Tomek "Tomala" Samuła.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

2022–do teraz, Kierownik działu teleinformatyki

Koordynowanie i nadzór nad pracownikami Działu w zakresie obejmującym: projektowanie, rozwój, konserwacja i administrowanie infrastrukturą sieciową w oddziałach Centrum; pozyskiwanie, zarządzanie i rozwój systemów informatycznych; zarządzanie licencjami na oprogramowanie i usługi; zarządzanie sprzętem informatycznym; zarządzanie dostępem do sieci, zasobów, systemów i usług informatycznych; nadzór i wdrażanie zabezpieczeń systemów informatycznych; wsparcie merytoryczne pozostałych działów Centrum; wsparcie informatyczne pracowników Centrum oraz osób korzystających z usług oferowanych przez Centrum; projektowanie, tworzenie i konserwacja aplikacji i rozwiązań wspierających działania Centrum; implementacja nowych technologii i rozwiązań IT w działalności Centrum.

2020–2022, Specjalista ds. systemów informatycznych

Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i podatności dla systemów informatycznych. Wdrażanie zabezpieczeń systemów informatycznych. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych. Konfigurowanie kont użytkowników w systemach informatycznych, rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, zarządzanie hasłami, zarządzanie uprawnieniami. Zarządzanie licencjami na oprogramowanie i usługi. Zarządzanie serwerami i stacjami roboczymi. Zarządzanie siecią komputerową, aktywnym sprzętem sieciowym. Projektowanie, rozwój i konserwacja infrastruktury sieciowej. Tworzenie i konserwacja aplikacji internetowych. Implementacja nowych technologii i rozwiązań IT. Wsparcie użytkowników końcowych (support).

Ibif Sp. z o.o.

2019–2020, Koordynator projektów

Koordynowanie projektami informatycznymi (strony i aplikacje internetowe). Testowanie produktów firmy. Bezpośredni kontakt z klientem. Wsparcie merytoryczne działu wykonawczego. System administrator.

INB Marketing Sp. z o.o.

2017–2019, Specjalista ds. brandingu

Koncepcja oraz realizacja zmiany lub tworzenia nowego wizerunku marki/firmy, opracowanie koncepcyjne i graficzne kampanii marketingowych. Projektowanie i programowanie stron oraz aplikacji internetowych. Bezpośredni kontakt z klientem. Wsparcie dla pozostałych działów.

Sonet3 Janusz Olek

2015–2017, Specjalista ds. systemów informatycznych

Konfiguracja i administracja serwerami (Windows, Linux, FreeBSD; kilka serwerów), stacjami roboczymi (ponad 200 maszyn), aktywnym sprzętem sieciowym. Projektowanie, rozwój i konserwacja infrastruktury sieciowej. Nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych. Implementacja nowych technologii dla istniejącej infrastruktury IT. Zarządzanie kontami użytkowników w systemach informatycznych. Wsparcie użytkowników końcowych (support). Tworzenie i konserwacja aplikacji internetowych. Wdrażanie systemów CMS. Wsparcie graficzne.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

2008–2015, Specjalista Grafik/Webmaster

Grafika, multimedia, internet – opracowanie koncepcyjne i graficzne projektów, przygotowanie do druku lub/i ekspozycji na innych nośnikach. Strategie marketingowe i działania promocyjne. Wykonywanie projektu typograficznego, składu i łamania publikacji książkowych. Przygotowanie projektów graficznych stron internetowych. Zarządzanie systemami CMS stron internetowych uczelni. Tworzenie, administracja analiza reklamowych kampanii internetowych. Monitoring i analiza statystyk serwisów internetowych.

Główne osiągnięcia: Koncepcja, projekt i realizacja kampanii rekrutacyjnych 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014. Projekty i realizacje innych kampanii reklamowych WSPA, Grupy Szkoleniowej WSPA i Szkoły Językowej WSPA. Projekt i wykonanie nowych stron internetowych uczelni (oraz innych serwisów powiązanych z WSPA). Skład ponad 30 publikacji książkowych.

Wykładowca

 • 2017–do teraz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Laboratoria: Grafika komputerowa; Projektowanie stron internetowych.
 • 2013–2017, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  Laboratoria, seminaria i ćwiczenia z m.in. Computer Graphics; DTP; Narzędzia informatyczne.

Projekty unijne

 • Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej - Lekcja:Enter (LSCDN)
  2021–2023, Koordynator szkoleń
 • Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej (LSCDN)
  2021–2023, Koordynator szkoleń
 • ABC edycji i publikacji (UMCS)
  2018 i 2019, Konsultant zewnętrzny
 • Lubelska Pracownia (WSPA)
  2014–2015, Specjalista ds. administrowania profilami
 • Biznes to Wiedza (WSPA)
  2012–2013, Obsługa projektu
 • Wyspa Nowych Możliwości (WSPA)
  2011–2012, Specjalista ds. promocji i informacji
 • Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim (WSPA)
  2009–2011, Pracownik ds. promocji i informacji
 • Inżynier Przestrzeni Zurbanizowanej (WSPA)
  2010, Obsługa informatyczna projektu
 • Wyspa kwalifikacji (WSPA)
  2009, Specjalista ds. promocji i informacji

Timestamp 20200601